iloveplushies logo

Glamour Girlz Me To You Tatty Teddy Bear Medium Plush Toy Christmas Teddy Christmas Wishes & Mistletoe

Out of stock

Price: £0.00

 View on Amazon

Reviews

  • collection: Me To You Tatty Teddy
  • by Glamour Girlz
  • Me To You Tatty Teddy Bear Medium Plush Toy Christmas Teddy Christmas Wishes & Mistletoe
  • Bear measures 9 inches long

Description


Me To You Tatty Teddy Bear Medium Plush Toy Christmas Teddy Christmas Wishes & Mistletoe

Amazon Reviews