iloveplushies logo

PLANTS VS ZOMBIES Bonk Choy Plush Toy

Out of stock

Price: £0.00

 View on Amazon

Reviews

  • collection: Plants Vs Zombies
  • by Plants vs Zombies
  • Plants vs zombies
  • 7" Bonk Choy Plush
  • Perfect for any Plants vs Zombies Fan
  • Collect them all!
  • Suitable for all ages
  • Plants vs Zombies Bonk Choy Plush Toy

Amazon Reviews